Kreatívna angličtina pre deti

je spojením tvorivej práce a konverzácie v angličtine. 

To znamená, že deti budú tvoriť - modelovať, maľovať, skladať, šiť... no popri tom sa na ne nenápadne bude lepiť slovná zásoba z triedy (farby, pomôcky, veci okolo nich...) a daných aktivít (prilep, odstrihni, nakresli, namaľuj...), ako aj nevyhnutná komunikácia (prosím, ďakujem, som smädný, idem na wc, na zdravie...). Každá lekcia bude cielene zameraná na istú tému a okruh slovíčok, ktoré si deti precvičia nielen v tvorivej práci, ale aj pesničkou a hrou.

  • malé skupinky: 4-6 detí
  • materiál v cene kurzu  (modelovacia hlina, akrylové farby, štetce, fixky, pastelky, voskovky, lepidlá, nožnice, gorálky, stužky, ihly, vlna, nite...)
  • 1 lekcia = 55 min = 8,90 €
  • Počas školských prázdnin a štátnych sviatkov sa neučí. Tieto dni nie sú rátané do ceny kurzu.

Druháci až štvrtáci

  • utorok 13:15-14:10
  • Cena kurzu na 1. polrok = 16 lekcií: 142,40 € 

Štvrtáci až šiestaci

  • utorok 14:20-15:15
  • Cena kurzu na 1. polrok = 16 lekcií: 142,40 €  

Kurzy pre 2.-6. ročník nenahrádzajú doučovanie. Sú vhodné pre deti, ktoré nemajú s angličtinou v škole problém, ale nedostávajú príležitosť ju "zažiť v praxi". Pre deti, ktoré potrebujú zabrať viac, je možné kurz kombinovať s klasickým kurzom alebo individuálnym doučovaním.

Prváci až druháci

  • štvrtok 16:45-17:40 
  • Cena kurzu na 1. polrok = 16 lekcií: 142,40 €  

Tento kurz nie je vhodný pre úplnych začiatočníkov. Nadväzuje na kurz z minulého roka, takže detičky majú za sebou minimálne rok s angličtinou. Pre začiatočníkov odporúčame kurzy Teddy Eddie.

 

Jane Prejsa

Pochádza z Iowy, USA, a pritom vynikajúco hovorí po slovensky, keďže tu žije už 25 rokov. Učila angličtinu na gymnáziu, základnej škole a Waldorfskej škole. Okrem učenia je Jane aj krajčírkou a venuje sa rôznej umeleckej tvorbe. V kurzoch kreatívnej angličtiny teda spája dve svoje základné profesie a vášne.

Akreditované centrum metódy TEDDY EDDIE

Smiling Snake má nového kamaráta, s ktorým bude učiť angličtinu deti od 2 do 7 rokov. Zoznámte sa!

DOUČOVANIE A KURZY
angličtiny, nemčiny, francúzštiny, španielčiny, portugalčiny, taliančiny a slovenčiny

2020/2021

  

Smiling Snake ročenka kurzov 2019/2020

Pokračujeme v milej tradícii koncoročného fotenia. 
Nenechali sme sa odradiť ani online prostredím a urobili sme si crazy letné fotečky. Už sme ready for summer! :-)
Pozrite si všetky fotky vo fotogalérii.
Minulý školský rok vyzeral takto :-)