Kreatívna angličtina pre deti

je spojením tvorivej práce a konverzácie v angličtine. 

To znamená, že deti budú tvoriť - modelovať, maľovať, skladať, šiť... no popri tom sa na ne nenápadne bude lepiť slovná zásoba z triedy (farby, pomôcky, veci okolo nich...) a daných aktivít (prilep, odstrihni, nakresli, namaľuj...), ako aj nevyhnutná komunikácia (prosím, ďakujem, som smädný, idem na wc, na zdravie...). Každá lekcia bude cielene zameraná na istú tému a okruh slovíčok, ktoré si deti precvičia nielen v tvorivej práci, ale aj pesničkou a hrou.

 • malé skupinky: 4-6 detí
 • materiál v cene kurzu  (modelovacia hlina, akrylové farby, štetce, fixky, pastelky, voskovky, lepidlá, nožnice, gorálky, stužky, ihly, vlna, nite...)
 • 1 lekcia = 55 min = 8,90 €
 • Počas školských prázdnin a štátnych sviatkov sa neučí. Tieto dni nie sú rátané do ceny kurzu.

Druháci až štvrtáci

 • utorok 13:15-14:10
 • Cena kurzu na 1. polrok = 16 lekcií: 142,40 € 
 • Cena kurzu na 2. polrok = 19 lekcií: 159,60 €

Štvrtáci až šiestaci

 • utorok 14:20-15:15
 • Cena kurzu na 1. polrok = 16 lekcií: 142,40 €  
 • Cena kurzu na 2. polrok = 19 lekcií: 159,60 €

Kurzy pre 2.-6. ročník nenahrádzajú doučovanie. Sú vhodné pre deti, ktoré nemajú s angličtinou v škole problém, ale nedostávajú príležitosť ju "zažiť v praxi". Pre deti, ktoré potrebujú zabrať viac, je možné kurz kombinovať s klasickým kurzom alebo individuálnym doučovaním.

Prváci až druháci

 • štvrtok 16:45-17:40 
 • Cena kurzu na 1. polrok = 16 lekcií: 142,40 €
 • Cena kurzu na 2. polrok = 19 lekcií: 159,60 €

Tento kurz nie je vhodný pre úplnych začiatočníkov. Nadväzuje na kurz z minulého roka, takže detičky majú za sebou minimálne rok s angličtinou. Pre začiatočníkov odporúčame kurzy Teddy Eddie.

 

Jane Prejsa

Pochádza z Iowy, USA, a pritom vynikajúco hovorí po slovensky, keďže tu žije už 25 rokov. Učila angličtinu na gymnáziu, základnej škole a Waldorfskej škole. Okrem učenia je Jane aj krajčírkou a venuje sa rôznej umeleckej tvorbe. V kurzoch kreatívnej angličtiny teda spája dve svoje základné profesie a vášne.

Akreditované centrum metódy TEDDY EDDIE

Smiling Snake má nového kamaráta, s ktorým bude učiť angličtinu deti od 2 do 7 rokov. Zoznámte sa!

 

DOUČOVANIE a KURZY

angličtiny, nemčiny, francúzštiny, španielčiny, taliančiny, portugalčiny a ruštiny

Harmonogram školského roka 2020/2021

začiatok kurzov: 16.9.2020

neučí sa:
29.10.-30.10. / jesenné prázdniny
17.11. / štátny sviatok
23.12.-7.1. / vianočné prázdniny

1.3.-5.3. / jarné prázdniny
1.4.-6.4. / veľkonočné prázdniny

koniec kurzov: 25.6.2021

  

Smiling Snake ročenka kurzov 2019/2020

Nenechali sme sa odradiť ani online prostredím a urobili sme si crazy koncoročné fotečky!
Pozrite si všetky fotky vo fotogalérii.
Minulý "predkoronový" školský rok vyzeral takto :-)